MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
Servicevillkor (20160529)

Detta avtal innehåller villkoren som tillämpas vid utnyttjandet av rannveig.fi-nätbutiken (Service). Genom att använda Service, registrera sig i Service eller beställa varor med Service godkänner användaren dessa villkor.

Service föreståndare:
art & design rannveig
Punttistentie 62, 23310 Tövsala
E-post: info@rannveig.fi
FO: 1175053-6

Vid varje beställning godkänner kunden de leverans- och försäljningsvillkor som är i kraft.

Registrering
* registrering till Service utförs genom att fylla i formulären med kontaktuppgifter och skapa en kundkonto med lösenord * registrering är kostnadsfri * art & design rannveig vidtar rätten att icke godkänna registreringen eller avsluta kundkonton

Dataskydden
art & design rannveig har ansvar att hantera personuppgifterna noggrannt och bevara kundens dataskydd. Obligatoriska uppgifter för att kunna beställa i nätbutiken är bl.a. användarens för- och släktnamn, postaddress, land, e-postaddress och telefonnummer. Alla dessa uppgifter sparas i databasen.
Inga uppgifter ges till obehöriga och de kan utnyttjas vid marknadsföring med kundens tillstånd.
Kunden har rätten att granska sina uppgifter i Service, uppdatera dem eller helt avregistrera sig genom att logga in till Service eller kontakta art & design rannveig med e-post info@rannveig.fi
Se även Dataskydd

Användarens ansvar och plikter
* allt bruk skall utföras enligt dessa regler
* användaren har ansvaret för allt bruk av Service som utförs med kontonamn och lösenord, som skall hållas skyddad
* användaren har ansvaret för att alla uppgifterna är rätta och giltiga
* användaren skall vara fyllt 18 år; minderåriga får utnyttja Service endast med medgivande av sina målsmän
* användaren har ansvar för skadestånd till art & design rannveig , andra användare eller till tredje parter som orsakas av bruket av Service mot dessa villkor, lag eller goda vanor

Beställning
* efter beställningen i nätbutiken skickas omedelbart meddelandet där kunden informeras om de beställda produkter, prisen på varor och leverans, betalningssätt samt annat nödvändigt information
* en bindadnde köpavtal bildas när beställningen har accepterats och kommer att hanteras och Beställningbekräftelse skickats till e-postadress kunden givit vid beställningen
* art & design rannveig har rätten att inte godkänna beställningar
* beställningarna utförs med regler som gäller vid beställningstiden, se ccc
* det är inte tillåtet att beställa med någon annans namn/adress utan tillstånd; missbruk meddelas till myndigheter

Andra regler
* art & design rannveig reserverar rätten att förändra dessa villkor
* alla rätter av innehållet i Service behör art & design rannveig eller producenten av det originala materialet