JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asiaankuuluvia määräyksiä. Tiedot muodostavat rekisterin, jota kuvataan seuraavassa.

Rekisterinpitäjä
art & design rannveig, Y-tunnus 1175053-6
Punttistentie 62, 23310 Taivassalo
sähköpostiosoite: info@rannveig.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Pekka Pyykönen
sähköpostiosoite: pekka@rannveig.fi

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus ja käyttö
Verkkokaupan asiakassuhteiden hoitaminen, tilausten toimitukset ja laskutus, tiedotukset tilauksista, maksuista, toimituksista ja tuotteista sekä markkinointi asiakaskirjein.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältö on kuvattu erillisessä rekisteriselosteessa
Uutiskirjeen tilaajilta kysytään rekisterin tietojen käyttämisen salliminen yrityksen suoramarkkinoinnissa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkokaupan asiakasrekisteröintilomake
Sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse tulleet yhteydenotot (mm. tilaukset)
Tilaukset ja lisätietopyynnöt messuilla, liiketilassa ja muualla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä. Yrityksen henkilökunta voi käsitellä rekisterin tietoja internetin välityksellä mm. tuotteiden valmistusmaissa.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan, tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Rekisterin tiedoista luodut tulosteet säilytetään yhtiön toimistotiloissa, joihin on pääsy vain yhtiön henkilökunnalla. Kaikki vanhentunut tai virheellinen tieto hävitetään.
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Verkkokaupan asiakasrekisteri sijaitsee yhtiön käyttämän internet-palveluntarjoajan palvelimella, ja pääsy tietoihin edellyttää kirjautumista tunnuksella ja salasanalla. Yhteys on ssl-suojattu.
Tunnus-salasana -yhdistelmät luo verkkokauppasivuston ylläpitäjä asiakasrekisterin käyttäjille.
Asiakkaiden tilauksiin liittyvä verkkomaksuliikenne hoidetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla, ja yhteys on salattu. Kaikki vanhentunut tai virheellinen tieto hävitetään.
Evästeet
Verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi sovellus käyttää ns. evästeitä (cookies), jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Tarkastusoikeus ja virheellisten tietojen oikaisu
Henkilörekisteriin asiakkaasta talletetut tiedot ovat asiakkaan tarkistettavissa henkilörekisterilain mukaisella tavalla.
Henkilörekisteriin asiakkaasta talletetut virheelliset tiedot korjataan asiakkaan vaatiessa henkilörekisterilain mukaisella tavalla.
Tarkistus- tai oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava yhtiön ilmoittamaan postisoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröintihetkellä asiakkaalta kysytään suostumus asiakaskirjeen vastaanottamiseen. Jos suostumusta ei ole, rekisterissä olevia tietoja ei käytetä suoramarkkinoinnissa tai muussa senkaltaisessa edelläluetellussa toiminnassa.