MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT

Registeransvarige
art & design rannveig, FO: 1175053-6
Punttistentie 62, 23310 Tövsala
e-post: info@rannveig.fi

Kontaktperson:
Pekka Pyykönen
e-post: pekka@rannveig.fi

Registernamn
Kundregister

Registrets ändamål och bruk
Underhåll av nätbutikens kundrelationer, leverans och fakturering av beställningar, meddelanden gällande order, leverans, betalning och nya produkter.

Registrets datainnehåll
Registrets innehåll är beskriven i en separat registerbeskrivning
Kunder som beställer nyhetsbrevet antas ge sin tillåtelse att utnyttja registerinnehållet till direktmarknadsföring.

Regelmässiga uppgiftskällor
Kundregistreringformulär vid nätbutiken
Kontakt med E-post, telefon eller på annat sätt (bl.a. beställningar)

Utlämnande av uppgifter
Uppgifterna delas ej med tredje parter utan kundens tillstånd, och personuppgifter översändas aldrig utanför EU.

Hantering och besparande av uppgifter
Uppgifter i kundregistret sparas så länge de behövs som annat bokföringsmaterial. Uppgifterna som blir onödiga förstöras med säkerhet.

Principerna för skyddet av registret
Manuellt material
Material besparas och hanteras i företagets kontor, där tillkommsten är begransat. ADB-register
Kundregistret hålles i server av internet-hostingföretag. Tillkommsten är baserad på kontonamn och lösenord, som skapas av administrationen. Metoderna är http och ssh.
Konton kan skapas av kunden vid registrering eller av administrationen.
Alla uppgifter gällande betalningar (bank- och kreditkortdata) sker med skyddade förbindelser till en betalningsoperatör (Checkout.fi) Kakor (Cookies)
Nätbutiken använder sk. kakor (cookies) som sparas till användarens dator. Kakorna är tidsbegränsade och utför ingen skada.

Rätten för att granska och korrigera uppgifterna
Personregisterlagen förutsätter att kunden har rätt och möjlighet att granska uppgifterna som finns i personregistern och att felaktiga uppgifter rättas. Begäran om korrigering skall utföras skriftlig till företagets postaddress.

Andra villkor
Enligt Personregisterlagen (30 §) har den registerade rätten att förbjuda utnyttjandet av sina uppgifter vid bl.a. marknadsföring eller undersökningar. Vid registrering sparas även medgivandet för att emotta kundbrevet. Utan detta användas uppgifterna ej vid marknadsföring.